💝 کتابی شگفت انگیز با قهرمانی کودک خودتان 💝

نتایج یافت شده برای تلویزیون

چگونه برای تماشای تلویزیون کودکان برنامه ریزی کنیم؟

چگونه برای تماشای تلویزیون کودکان برنامه ریزی کنیم؟

تلویزیون به عنوان رسانه ای که بخش اعظم اوقات فراغت خانواده ها را پر میکند از اهمیت بسزائی برخوردار است اما تماشای تلویزیون توسط کودکان زمانی که از حد طبیعی خود فراتر برود میتواند به سلامت روحی و جسمی کودک صدمه بزند.

  • ۴۰۲
  • ۱۳۹۷/۰۶/۲۳