💝 کتابی شگفت انگیز با قهرمانی کودک خودتان 💝

نتایج یافت شده برای آرایشگاه

با ترس کودک از آرایشگاه چه کنیم ؟

با ترس کودک از آرایشگاه چه کنیم ؟

آرایش کردن موی کودکان به ویژه در دفعات اولیه ممکن است با گریه و بی تابی کودک همراه باشد اگر با این واکنش کودک در هنگام آرایش به صورت صحیح رفتار نکنیم ممکن است به یک ترس ادامه دار در کودک تبدیل شود .

  • ۴۴۹
  • ۱۳۹۷/۰۶/۲۶