💝 کتابی شگفت انگیز با قهرمانی کودک خودتان 💝
چگونه نقاط جنسی را به کودک آموزش دهیم

چگونه نقاط جنسی را به کودک آموزش دهیم

آموزش نقاط پرخطر بدن کودک که باید به او گفته شود یکی از مسائلی است که والدین به صورت صحیح بلد نیستند. 

آموزش نقاط پرخطر بدن کودک که باید به او گفته شود یکی از مسائلی است که والدین به صورت صحیح بلد نیستند. 

تکنولوژی های جدیدی که در سالهای گذشته به وجود آمده باعث شده است تا کودکان  دچار نوعی آسیب شوند که اگر والدین نتوانند آن را کنترل و هدایت کنند چه بسا باعث مشکلاتی برای فرزندان شود . آسیب پذیرترین مخاطبان این وسایل مدرن ارتباطاتی، کودکان هستند که به هیچ عنوان پیش زمینه ی ذهنی قبلی در مورد مسائل جنسی نداشته و خود به خود نیز دارای کنجکاوی های جنسی هستند.

 به دلیل تابو بودن صحبت در این مورد ، عدم آگاهی از چگونگی صحبت در این باره با کودک و ناتوانی والدین از چگونگی جواب به این نوع سؤالات کنجکاوانه کودکان ، بر آن شدیم تا در سایت کتاب اختصاصی کودک (کتاب بساز دات کام) یک انیمیشن کوتاه 8 دقیقه ای قرار دهیم تا به کودک خود نشان دهید . در این انیمیشن کودک نقاط خصوصی بدن خود را شناخته و نکات ایمنی را رعایت میکند: